เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมทหารกองหนุนจังหวัดสุรินทร์ ณ สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมืองสุรินทร์ จว.ส.ร. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ภาพประกอบกิจกรรม

เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต.พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผบ.มทบ.๒๕ มอบให้ พ.อ.สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.๒๕ (๒) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย “ กิจกรรมชุมนุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย ศส.ปชต. รุ่นที่ ๓ “ ณ ห้องลุมพินีแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท อ.เมืองฯ จว.ส.ร.  ภาพประกอบกิจกรรม

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.
คุณวิชุดา อาจฤทธิรงค์ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 25 เข้าร่วมตอนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านรุน อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยมี ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธา เป็นประธานคณะฯ ตรวจเยี่ยม  ภาพประกอบกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.
พันเอกศักดา คล้ำมีศรี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายประวัติศาตชาติไทย และ บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุรินทร์ ณ ค่ายฝึกมวลชนสัมพันธ์ กองกำลังสุรนารี จังหวัดสุรินทร์  ภาพกิจกรรม

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.
พันเอกสาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานการเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และยังเป็นแนวทางนำกรอบอาชีพเสริมและอาชีพหลัก เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง ในการนี้มีพลทหารในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 25 และกองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่ 23 รวม จำนวน 80 นาย ภาพกิจกรรม