วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.  พันเอก ศักดา  คล้ำมีศรี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่  ร่วมงานทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล บริษัทน้ำตาลสุรินทร์ จำกัด ตำบลกังแอน อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์  ดุจจานุทัศน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธิ ภาพประกอบกิจกรรม

                           วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2560  เวลา 08.30 พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหัศจรรย์งานช้างประจำปี 2560 โดย นั่งช้างออกมากล่าวกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มารอชมการแสดงช้างสองฝั่งอัฒจรรย์นับพันคน พร้อมกล่าวเปิดการแสดง มหัศจรรย์ งานช้างสุรินทร์ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และรับชม การแสดงของช้าง ตามลำดับ ในเวลา 10.30 น. วางพวงมาลา สักการะ อนุสาวรีย์ พลตรีหลวงวีรวัฒน์โยธิน  จากนั้น ได้ ได้พบปะ และ กล่าว ทักทายให้โอวาทกับทหารใหม่ ของมณฑลทหารบกที่ 25 และ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 นะ สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เวลา 12.30 น. พักรับประทานอาหาร มื้อกลางวัน ที่ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ในเวลา 13.00 น. ได้เดินทางไป โรงเรียนชาวนา โครงการพิเศษ ซแรย์อทิตยา ในพระดำริของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ เพื่อตรวจเยี่ยมชม ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ โดยมี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23, ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานสุรินทร์ และ อาจารย์ จากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล ศูนย์อีสาใต้ เป็นผู้บรรยายสรุป การดำเนินโครงการ ที่ผ่านมา หลังจากนั้น ได้แวะเยี่ยมชม โดยรอบบริเวณโครงการฯ ในเวลา 15.00 น. เดินทางมาที่ สนามกีฬารักบี้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์อีสานใต้  เพื่อเป็นประธานมอบถ้วยรางวัล ในการแข่งขันกีฬารักบี้ ชื่อ  "Surin Super rugby 10" ในการนี้ พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมให้การตอนรับ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพประกอบกิจกรรม

 

       

      วันที่ 18 พฤศจิกายนงาน 2560 เวลา 19.00 น. พันเอกสาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสืบสานตำนานพันปี ศีขรภูมิประจำปี 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2560 โดยมีนาย อรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี มีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ องค์ปราสาทศีขรภูมิ อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

                                      เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 1530  พ.อ.ประวิทย์. พิมพ์หงษ์ ทำการแทน หก.กกบ.มทบ.25ได้เดินทางไปมอบเครื่องดื่มให้กำลังใจในการฏิบัติงานของ จ.ส.ต บุญมา  สุขร่วม พลขับรถเกี่ยวข้าว พร้อมชักถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานของรถเกี่ยวข้าว และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้านในพื้นที่ บ้านรุ่งฤาษี  หมู่ที่ 9 ต.ตะแสง อ.เมือง จว.ส.ร.

       

             วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ย.60 เวลา 09.30 น. พันเอก สาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560/61 ณ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด โดยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ตลอดจนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนด้านต่างๆ แก่สมาชิกสมาคมชาวไร่อ้อยต่อไปในการนี้ นาย อรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสมาคมชาวไร่อ้อยร่วมงานกว่าหนึ่งหมื่นราย