• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.
พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ตรวจเยี่ยมการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ในการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วนอุทยานพนมสวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ ภาพประกอบกิจกรรม

“เทศบาลเมืองสุรินทร์ ประกอบพิธีสักการะและสมโภชน์พระพุทธสุรินทรภักดี พระคู่เมืองสุรินทร์”

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ วิหารพระพุทธสุรินทรภักดี บริเวณหน้าที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์
พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมเป็นเกียรติประกอบพิธีสักการะและสมโภชน์พระพุทธสุรินทรภักดี พระคู่เมืองสุรินทร์ “พระพุทธสุรินทรภักดี จัดสร้างเมื่อปี พุทธศักราช 2541 จัดสร้างเนื่องในวาระการจัดงาน "ฉลองสืบศรัทธาพระยาสุรินทร ฯ” ครั้งแรก เพื่อเป็นที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชน และเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษ "พระยาสุรินทร์ภักดี ศรีณรงค์จางวาง” เจ้าเมืองสุรินทร์ผู้สร้างเมืองสุรินทร์ ในการจัดสร้างพระพุทธสุรินทรภักดี ฯ นั้น ยังได้มีการจัดสร้าง "กริ่งพระยาสุรินทร์” รุ่นที่ 1 ด้วย โดยมีพิธีเททองหล่อเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2541 ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง และ จัดทำพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2541 ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวงจังหวัดสุรินทร์ พร้อมกันนั้นก็ยังมีการเปิดที่ทำการมูลนิธิพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง เพื่องานสาธารณกุศลด้วย ในการนี้ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี "สักการะและสมโภชพระพุทธสุรินทรภักดี” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปร่วมในพิธี ซึ่งเทศบาลเมืองสุรินทร์ได้นิมนต์พระเถรานุเถระประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล ภาพประกอบกิจกรรม

เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๒๐๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ส.ร. โดย หมู่ รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๑ ร.๒๓ พัน.๓ (ชป.อ.สำโรงทาบ) ร่วมกับ นายเดชสกล อาดัม นายอำเภอสำโรงทาบ, ปลัดอำเภอ, ตำรวจ สภ.สำโรงทาบ,จนท.อบต.,ผญบ.เเละ ราษฎร จิตอาในพื้น ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ร่วมโครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาปรับภูมิทัศน์ เเละ เก็บขยะริมสองข้างทาง ถนนสายสำโรงทาบ - รัตนบุรี เพื่อทำให้พื้นที่ดังกล่าวปราศจากขยะ เเละ สร้างสภาพเเวดล้อมที่ดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน ภาพประกอบกิจกรรม

“รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.09 น.
พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25/ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุรินทร์ บูรณาการ ร่วมกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนามฟุตบอลมณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน โดยมีประชาชน,เยาวชน,บุตรหลานมาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ภาพประกอบกิจกรรม

"ผู้บัญชาการร่วมงานสภากาแฟเมืองช้าง"

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 07.00น.
พลตรีพิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการสภากาแฟ เพื่อพบปะหารือ ข้อราชการแบบไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ ณ หน้าสำนักงานชลประทานโดยมีนาย อรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพจัดงาน ภาพประกอบกิจกรรม