• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

                      เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พ.ย. ๖๒, ๐๙๐๐ พ.อ.สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.๒๕ (๑) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.๒๕ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ" ถวายเป็นพระราชกุศลวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จว.ส.ร. โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ส.ร. เป็นประธานฯ มีจิตอาสาทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

                   เมื่อ200900 พ.ย.62 พล.ต.ศักดา คล้ำมีศรี ผบ.มทบ.25 ได้กรุณาจัดวงดนตรีจาก มว.ดย.มทบ.25และ ชป.กร.มทบ.25 (ขุนภ้กดี 25) ลงพื้นที่ร่วมกับ จังหวัดสุรินทร์ ในพื้นที่ วัดอัมพวัน  ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จว.ส.ร.โดยมี นายนิวัฒิ น้อยผาง รอง ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธาน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                    เมื่อ 21 พ.ย.62 เวลา 1400-1600 พ.อ. สาธิต  เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.๒๕ (1) พร้อมด้วย พ.ท. ยรรยง  กิ่งแก้ว รอง หก.กยก.มทบ.25 ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ พร้อมกับให้คำแนะนำในการฝึก โดยมี ผบ.หน่วยฝึกฯ ผู้ฝึกฯ ผู้ช่วยผู้ฝึกฯ ให้การต้อนรับ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.25 รายละเอียดดังนี้.-

1. การฝึกให้เน้นผลการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การฝึก กิจเฉพาะ เงื่อนไข มาตรฐาน โดยให้ผู้ฝึกตรวจสอบครูฝึกก่อนที่จะทำการฝึก

2. ให้ทหารใหม่พบปะครูที่ปรึกษาเพื่อสอบถามปัญหาข้อมูลส่วนตัว หรือทบทวนการฝึกในทุกวัน

3. การออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อ(ฟิตเนส) ควรให้ทหารใหม่ใช้อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการเล่นทุกอุปกรณ์ ในระหว่างที่รอคอยเล่นอุปกรณ์ ให้มีการวอร์มอัพไปด้วย

4. หลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไปสำหรับทหารทุกเหล่า(10 สัปดาห์) พ.ศ.2562 ได้เพิ่มชั่วโมงจิตอาสาและการช่วยเหลือประชาชน โดยฝึกให้ครบ 40 ชม. ในครึ่งวันของวันเสาร์

  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 62 เวลา 1000 พล.ต. ศักดา คล้ำมีศรี ผบ.มทบ.25 เป็นประธานพิธีลงแขกเกี่ยวข้าว โครงการนวัตกรรมข้าวนาถุงเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตร วัน วัน วัน บ.นาสาม ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

#กองทัพบกเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน

                        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 62 เวลา 0930 พ.อ. สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.25(1) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.25 ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีจัดหาทุนซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ประจำปี 2562 ณ วัดบูรพารามพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมี นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง