เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๒๐๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ส.ร. โดย หมู่ รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๑ ร.๒๓ พัน.๓ (ชป.อ.สำโรงทาบ) ร่วมกับ นายเดชสกล อาดัม นายอำเภอสำโรงทาบ, ปลัดอำเภอ, ตำรวจ สภ.สำโรงทาบ,จนท.อบต.,ผญบ.เเละ ราษฎร จิตอาในพื้น ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ร่วมโครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาปรับภูมิทัศน์ เเละ เก็บขยะริมสองข้างทาง ถนนสายสำโรงทาบ - รัตนบุรี เพื่อทำให้พื้นที่ดังกล่าวปราศจากขยะ เเละ สร้างสภาพเเวดล้อมที่ดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน ภาพประกอบกิจกรรม

“รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.09 น.
พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25/ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุรินทร์ บูรณาการ ร่วมกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนามฟุตบอลมณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน โดยมีประชาชน,เยาวชน,บุตรหลานมาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ภาพประกอบกิจกรรม

"ผู้บัญชาการร่วมงานสภากาแฟเมืองช้าง"

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 07.00น.
พลตรีพิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการสภากาแฟ เพื่อพบปะหารือ ข้อราชการแบบไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ ณ หน้าสำนักงานชลประทานโดยมีนาย อรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพจัดงาน ภาพประกอบกิจกรรม

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00น.

พันเอกศักดา คล้ำมีศรี รองผู้บัญชาการมณฑลที่ 25 เป็นผู้แทน  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสย้ายที่ทำการอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์แห่งใหม่ และร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์กับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนาย ปรีชา เชิดชู อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตหรือและมิชอบภาค3

ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  ภาพประกอบกิจกรรม

 

“ผู้บัญชาการทหารเมืองช้าง เตรียมความพร้อมตอนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 “

 วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 

พลตรีพิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ได้เตรียมความพร้อมต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ สนามฟุตบอล ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน , ได้ฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้เป็นบุคคลที่พึงประสงค์ รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเอง สังคม และประเทศ 

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ได้กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ เด็กที่มางานวันเด็กทุกคนจะมีความสุขอย่างดียิ่งร่วมถึงจะได้รับของขวัญกลับบ้านทุกคนและจะดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กทุกคนตลอดห้วงในการจัดงาน  ภาพประกอบกิจกรรม