• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

          เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 62 เวลา 0930 พ.อ. จักริน จิตคติ เสธ.มทบ.25 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.25 5 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โดยมี นายนิวัฒน์ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน การจัดงานวันดินโลกเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสนับสนุนสร้างการรับรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

        เมื่อจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 1530 มณฑลทหารบกที่ 25 จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลชาย จำนวน 2 คู่ โดยคู่ที่ 1 ระหว่าง ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พบกับ ทีมกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 25 และคู่ที่ 2 ทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนก โตสุรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พบกับ ทีมข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ 25 นำโดย พลตรีศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 หลังจบการแข่งขัน นักกีฬาและกองเชียร์รับประทานอาหารร่วมกัน การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปอย่างสนุกสนาน เปี่ยมไปด้วยมิตรไมตรี ซึ่งจะส่งผลให้การประสานงาน เพื่อบูรณาการในการปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปอย่างราบรื่น เรียบร้อย สมความมุ่งหมายของทางราชการต่อไป

 

            เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 1700 มณฑลทหารบกที่ 25 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานทหารกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ณ สนามฟุตบอลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์โดยแข่งขันฟุตบอลชาย ระหว่าง ทีมข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ 25 นำโดย พลตรีศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 พบกับ ทีมข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สำเนาว์ เสาวกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หลังจบการแข่งขัน นักกีฬาและกองเชียร์รับประทานอาหารร่วมกัน การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปอย่างสนุกสนาน เปี่ยมไปด้วยมิตรไมตรี ซึ่งจะส่งผลให้การประสานงาน เพื่อบูรณาการในการปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปอย่างราบรื่น เรียบร้อย สมความมุ่งหมายของทางราชการต่อไป
#กองทัพบกเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน

                   เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธ.ค. 62 เวลา 1000 พล.ต. ศักดา คล้ำมีศรี ผบ.มทบ.25 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ "เมืองช้างฮาล์ฟมาราธอน 2020 " ณ ห้องประชุมสโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธ.ค. 62 เวลา 1030 พ.อ.สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.25 (1) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.25 นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพลทหาร ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ คลองส่งน้ำบ้านถ่าน ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จว.ส.ร. โดยมี นายไกรสร กองฉลาด เป็นประธานในพิธี มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากอย่างพร้อมเพรียง ผลการปฏิบัติ ลำคลองมีความสะอาด สวยงาม ยิ่งขึ้น