เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 0830 พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พลตรี พลวงวีรวัฒน์โยธิน ในวันกองทัพไทย ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพกิจกรรม

 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 1609 พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561 "วันกองทัพไทย" ณ บริเวณหน้าสโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 0730 พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันกองทัพไทย ประจำปี 2561 ณ หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ภาพประกอบกิจกรรม

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.
พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ตรวจเยี่ยมการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ในการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วนอุทยานพนมสวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ ภาพประกอบกิจกรรม

“เทศบาลเมืองสุรินทร์ ประกอบพิธีสักการะและสมโภชน์พระพุทธสุรินทรภักดี พระคู่เมืองสุรินทร์”

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ วิหารพระพุทธสุรินทรภักดี บริเวณหน้าที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์
พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมเป็นเกียรติประกอบพิธีสักการะและสมโภชน์พระพุทธสุรินทรภักดี พระคู่เมืองสุรินทร์ “พระพุทธสุรินทรภักดี จัดสร้างเมื่อปี พุทธศักราช 2541 จัดสร้างเนื่องในวาระการจัดงาน "ฉลองสืบศรัทธาพระยาสุรินทร ฯ” ครั้งแรก เพื่อเป็นที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชน และเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษ "พระยาสุรินทร์ภักดี ศรีณรงค์จางวาง” เจ้าเมืองสุรินทร์ผู้สร้างเมืองสุรินทร์ ในการจัดสร้างพระพุทธสุรินทรภักดี ฯ นั้น ยังได้มีการจัดสร้าง "กริ่งพระยาสุรินทร์” รุ่นที่ 1 ด้วย โดยมีพิธีเททองหล่อเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2541 ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง และ จัดทำพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2541 ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวงจังหวัดสุรินทร์ พร้อมกันนั้นก็ยังมีการเปิดที่ทำการมูลนิธิพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง เพื่องานสาธารณกุศลด้วย ในการนี้ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี "สักการะและสมโภชพระพุทธสุรินทรภักดี” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปร่วมในพิธี ซึ่งเทศบาลเมืองสุรินทร์ได้นิมนต์พระเถรานุเถระประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล ภาพประกอบกิจกรรม