พิมพ์
รายละเอียด: | เผยแพร่เมื่อ: 25 มกราคม 2561

เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมทหารกองหนุนจังหวัดสุรินทร์ ณ สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมืองสุรินทร์ จว.ส.ร. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ภาพประกอบกิจกรรม