เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต.พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผบ.มทบ.๒๕ มอบให้ พ.อ.สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.๒๕ (๒) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย “ กิจกรรมชุมนุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย ศส.ปชต. รุ่นที่ ๓ “ ณ ห้องลุมพินีแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท อ.เมืองฯ จว.ส.ร.  ภาพประกอบกิจกรรม