พิมพ์
รายละเอียด: | เผยแพร่เมื่อ: 25 มกราคม 2561

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.
คุณวิชุดา อาจฤทธิรงค์ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 25 เข้าร่วมตอนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านรุน อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยมี ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธา เป็นประธานคณะฯ ตรวจเยี่ยม  ภาพประกอบกิจกรรม