• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.
คุณวิชุดา อาจฤทธิรงค์ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 25 เข้าร่วมตอนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านรุน อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยมี ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธา เป็นประธานคณะฯ ตรวจเยี่ยม  ภาพประกอบกิจกรรม