พิมพ์
รายละเอียด: | เผยแพร่เมื่อ: 25 มกราคม 2561

"ผู้บัญชาการร่วมงานสภากาแฟเมืองช้าง"

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 07.00น.
พลตรีพิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการสภากาแฟ เพื่อพบปะหารือ ข้อราชการแบบไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ ณ หน้าสำนักงานชลประทานโดยมีนาย อรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพจัดงาน ภาพประกอบกิจกรรม