• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 63 เวลา 1000 พ.อ.สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.25/รอง ผอ.ศบภ.มทบ.25 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.25

ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ จัดกำลังพล/ยุทโธปกรณ์ สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

อย่างยั่งยืนและร่วมตรวจความพร้อมและปล่อยขบวนรถชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีจิตอาสาพระราชทานจำนวน 500 คน

ยานพาหนะจำนวน 80 คัน เพื่อเตรียมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ อ.เมืองจันทร์และอ.ไพรบึง จว.ศ.ก.

โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศ.ก.เป็นประธาน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย