• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เวลา 0900-1200

พันเอก สาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25

เป็นผู้แทนหน่วย ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ที่มอบหมายให้หน่วยทหารรับผิดชอบตรวจเยี่ยมในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ ประกอบด้วย


- จุดตรวจสี่แยกเลี่ยงเมืองคอโค ถนนสุรินทร์-บุรีรัมย์ (กม.5)
- จุดตรวจแยกวนอุทยานพนมสวาย ถนนสุรินทร์-ปราสาท (กม.14)
- จุดตรวจสี่แยกบ้านโคกกระจาย ถนนสุรินทร์-สังขะ (กม.10)
- จุดบริการประชาชนตู้ยามบ้านน้อย ถนนสุรินทร์-ศีขรภูมิ (กม.10)
- จุดตรวจหน้า อบต.เพี้ยราม ถนนสุรินทร์-เมืองลิง (กม.23)
- จุดบริการประชาชนหน้าค่ายวีรวัฒน์โยธิน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์


ผลการตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปกครอง สาธารณสุข อาสาสมัคร

และประชาชนจิตอาสา มีความพร้อมในป้องกัน ลดอุบัติเหตุรวมทั้งบริการ

และช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ