• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4


เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธ.ค. 62, 1045 พล.ต.ศักดา คล้ำมีศรี ผบ.มทบ.25 และคณะ

ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ณ บริเวณหน้าค่ายวีรวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง อ.เมือง จว.ส.ร.

เพื่อเป็นกำลังใจและแนะนำการปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก

และช่วยเหลือประชาชนที่เดินทางในห้วงดังกล่าว