พิมพ์
รายละเอียด: | เผยแพร่เมื่อ: 02 มกราคม 2563

 มณฑลทหารบกที่25 ร่วมกับ ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ "เมืองช้างฮาล์ฟมาราธอน 2020"

เมื่อวันอังคารที่ 24 ธ.ค. 62 เวลา 1000 พล.ต. ศักดา คล้ำมีศรี ผบ.มทบ.25

 

เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

 

"เมืองช้างฮาล์ฟมาราธอน 2020 " ครั้งที่ 2

 

ณ ห้องประชุมสโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จ.สุรินทร์

 

ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน

 

และชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง