พิมพ์
รายละเอียด: | เผยแพร่เมื่อ: 02 มกราคม 2563

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 0900 น.

พลตรีศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน

 นำผ้าห่มกันหนาวลงพื้นที่แจกจ่ายช่วยเหลือผู้สูงอายุ

 และผู้ขาดแคลนในพื้นที่ บ้านโคกพระ และเด็กนักเรียนโรงเรียนลุมพุก (จันทรศึกษา) ม.6 ต.นาดี อ.เมือง จว.สุรินทร์ 

ในการแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวดังกล่าวปฏิบัติตามโครงการกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นต่อไป