พิมพ์
รายละเอียด: | เผยแพร่เมื่อ: 12 ธันวาคม 2562

           เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 มณฑลทหารบกที่ 25 จัดพื้นที่ตลาดนัดค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการจำหน่ายสินค้าโอทอปของดีเมืองสุรินทร์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย                                                                                                                1. กลุ่มบ้านแหนมธัญญ่า บ้านอาโพน ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ ประเภทสินค้า : แหนม ไส้กรอก หมูยอ ถุงผ้า
2. กลุ่มชุมชนบ้านแสตง ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ ประเภทสินค้า : ครีมนวดผม สบู่เหลว สบู่ก้อน พิมเสน แชมพูสระผม ผักสวนครัว
3. กลุ่มชุมชนบ้านละเอาะ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ ประเภทสินค้า : พรมเช็ดเท้า
4. กลุ่มแม่บ้านวังศิลา บ้านวังศิลา ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี ประเภอสินค้า : ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ขนมเปี๊ยะ คุกกี้
5. กลุ่มบ้านสวน วัน วัน บ้านหลักวอ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ ประเภทสินค้า : แชมพูสระผม สบู่ ยาหม่อง น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาซักผ้า
6. กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่คอโค บ้านคอโค ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ ประเภทสินค้า : ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ พืชผักผลไม้ตามฤดูกาล น้ำอ้อยอินทรีย์
การดำเนินการดังกล่าว หน่วยมณฑลทหารบกที่ 25 ได้จัดพื้นที่ตลาดนัดสนับสนุนในวันพุธและวันเสาร์ของสัปดาห์ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการจำหน่ายสินค้าโอทอปของดีเมืองสุรินทร์ จากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง
#กองทัพบกเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน