• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

            เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 1700 มณฑลทหารบกที่ 25 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานทหารกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ณ สนามฟุตบอลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์โดยแข่งขันฟุตบอลชาย ระหว่าง ทีมข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ 25 นำโดย พลตรีศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 พบกับ ทีมข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สำเนาว์ เสาวกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หลังจบการแข่งขัน นักกีฬาและกองเชียร์รับประทานอาหารร่วมกัน การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปอย่างสนุกสนาน เปี่ยมไปด้วยมิตรไมตรี ซึ่งจะส่งผลให้การประสานงาน เพื่อบูรณาการในการปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปอย่างราบรื่น เรียบร้อย สมความมุ่งหมายของทางราชการต่อไป
#กองทัพบกเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน