• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

               เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 0900 น. พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ทำเลทุ่งดอกรัก ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จว.สุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการร่วมมือกันของหลายหน่วยงานในการบริหารจัดการน้ำ เช่นกรมพัฒนาที่ดิน  ,กรมชลประทาน  และกรมพลังงาน โดยมทภ.2 ได้บรรยายแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ และพ.อ.สาธิตเกิดโภค รอง ผบ.มทบ. 25 เป็นผู้แทนหน่วยร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้มีผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำดังกล่าวเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ มทภ.2 ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเสียด้วยระบบสูบน้ำขนาดใหญ่และเมืองเกษตรอัจฉริยะ เพื่อกระจายน้ำสูแปลงเพาะข้าวหอมมะลิพันธุ์ กข.105  และมอบเอกสาร MOU การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ทำเลทุ่งดอกรัก จำนวน 200 ไร่ 19 กลุ่ม เกษตร 14 หมู่บ้านในพื้นที่