• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

                      เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พ.ย. ๖๒, ๐๙๐๐ พ.อ.สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.๒๕ (๑) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.๒๕ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ" ถวายเป็นพระราชกุศลวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จว.ส.ร. โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ส.ร. เป็นประธานฯ มีจิตอาสาทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง