• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

                    เมื่อ 21 พ.ย.62 เวลา 1400-1600 พ.อ. สาธิต  เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.๒๕ (1) พร้อมด้วย พ.ท. ยรรยง  กิ่งแก้ว รอง หก.กยก.มทบ.25 ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ พร้อมกับให้คำแนะนำในการฝึก โดยมี ผบ.หน่วยฝึกฯ ผู้ฝึกฯ ผู้ช่วยผู้ฝึกฯ ให้การต้อนรับ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.25 รายละเอียดดังนี้.-

1. การฝึกให้เน้นผลการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การฝึก กิจเฉพาะ เงื่อนไข มาตรฐาน โดยให้ผู้ฝึกตรวจสอบครูฝึกก่อนที่จะทำการฝึก

2. ให้ทหารใหม่พบปะครูที่ปรึกษาเพื่อสอบถามปัญหาข้อมูลส่วนตัว หรือทบทวนการฝึกในทุกวัน

3. การออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อ(ฟิตเนส) ควรให้ทหารใหม่ใช้อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการเล่นทุกอุปกรณ์ ในระหว่างที่รอคอยเล่นอุปกรณ์ ให้มีการวอร์มอัพไปด้วย

4. หลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไปสำหรับทหารทุกเหล่า(10 สัปดาห์) พ.ศ.2562 ได้เพิ่มชั่วโมงจิตอาสาและการช่วยเหลือประชาชน โดยฝึกให้ครบ 40 ชม. ในครึ่งวันของวันเสาร์

  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย