พิมพ์
รายละเอียด: | เผยแพร่เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2562

                   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 62 เวลา 1000 พล.ต. ศักดา คล้ำมีศรี ผบ.มทบ.25 เป็นประธานพิธีลงแขกเกี่ยวข้าว โครงการนวัตกรรมข้าวนาถุงเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตร วัน วัน วัน บ.นาสาม ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

#กองทัพบกเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน