พิมพ์
รายละเอียด: | เผยแพร่เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2562

                        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 62 เวลา 0930 พ.อ. สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.25(1) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.25 ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีจัดหาทุนซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ประจำปี 2562 ณ วัดบูรพารามพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมี นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง