พิมพ์
รายละเอียด: | เผยแพร่เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2562

         เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พ.ย.62 พ.อ.อัครสิทธิ์  ปะกิระตา รอง เสธ.มทบ.25(1) ให้การต้อนรับ คณะชุดตรวจจาก ยศ.ทบ. เดินทางมาทำการตรวจการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 ของหน่วย มทบ.25 และ ร.23 พัน.3 โดยรับฟังการบรรยายสรุป เป็นส่วนรวมของ หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.25 และ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.23 พัน.3 ณ ห้องประชุม บก.มทบ.25 จากนั้น ชุดตรวจการฝึกทหารใหม่เดินทางไปยัง หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.25 เพื่อทำการตรวจหน่วยฝึก  การจัดตั้ง ทก.ฝึก การเตรียมการ 7 หัวข้อตามมาตรฐานการฝึก การทดสอบความรู้ของ ผู้ฝึก, ผู้ช่วยผู้ฝึก, ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ โดยคณะชุดตรวจจาก ยศ.ทบ. ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติต่างๆ ในการฝึกทหารใหม่ในครั้งนี้ด้วย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรีย