พิมพ์
รายละเอียด: | เผยแพร่เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2562

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น.

พ.อ.อัครสิทธิ์ ปะกิระตา รอง เสธ.มทบ.25 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.25 ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 และวางพานพุ่มดอกไม้สด ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 2 อาคารอทิตยาทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในการนี้มี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน