• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

          เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๒๐๐ คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๒ และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการตามนโยบายสมาคมแม่บ้าน ทบ. ของหน่วย มทบ.๒๕ และ ร.๒๓ พัน ๓ โดยมี พ.ท.(หญิง) วรรณรัตน์ คล้ำมีศรี ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.๒๕ และคณะ ให้การต้อนรับ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายวีรวัฒน์โยธิน บุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ คู่สมรสและบุพการีของกำลังพลที่พิการทุพพลภาพ และโครงการลดรายจ่ายเสริมรายได้ของกำลังพลหน่วย มทบ.๒๕ และ ร.๒๓พัน.๓