พิมพ์
รายละเอียด: | เผยแพร่เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2562

                     เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 62 เวลา 0900 พ.อ. จักริน จิตคติ เสธ.มทบ.25/เสธ.กอร.ถปภ.ประจำพื้นที่ฯ เป็นประธานในการประชุมทบทวนแผนถวายความปลอดภัย  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ มีกำหนดเสด็จไปทรงเป็นประธานในการทอดผ้าพระกฐิน และ ทรงเททองหล่อพระพุทธเจ้า 5 พระองค์กับเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่สรวง ในวันที่ 11 พ.ย. 62 เวลา 1600 ณ ห้องประชุม กอร.ถปภ.ประจำพื้นที่ วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จว.ศ.ก. โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จว.ศ.ก. เข้าร่วมประชุม 30 หน่วยงาน  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย