พิมพ์
รายละเอียด: | เผยแพร่เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2562

                                เมื่อ 1 พ.ย. 62 เวลา 0900 พล.ต. ศักดา คล้ำมีศรี ผบ.มทบ.25  เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสุรินทร์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม และมี รอง ผอ.รมน.จว.ส.ร. , ผอ.ชลประทานสุรินทร์, ผู้แทนราษฎร,ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย