• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

                               เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พ.ย. 62 เวลา 0930-1300 พ.อ.สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.25(1) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.25 พร้อมด้วย หก.กยก.มทบ.25, หน.กขว.มทบ.25, ผู้แทน กกร.มทบ.25, ผู้แทน กกพ.มทบ.25, ผู้แทน กกบ.มทบ.25, นสห.มทบ.25, หน.ฝสส.มทบ.25, ผู้แทน ร้อย.มทบ.25 และ ผู้แทน ร้อย.สห.มทบ.25 ร่วมให้การต้อนรับ คณะส่วนล่วงหน้า สลน. และ ชุด รปภ.นรม. (ร.21 รอ.) โดยมี พ.อ. ชาญวิทย์ ชนะกุล หน.ส่วน รปภ.นรม. ได้นำ นาง กมลณัฐ มีมาก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาตรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. ในโอกาสเดินทางไปเปิดโรงอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบระบบการคัดคุณภาพข้าว ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ย. 62 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ต.ดู่ อ.ราษีไศล จว.ศ.ก. ต่อมา เวลา 1430 ได้ประชุมสรุปผลการตรวจพื้นที่ ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธาน ในการประชุม พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจพื้นที่และร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย