พิมพ์
รายละเอียด: | เผยแพร่เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2562

          เมื่อ 1 พ.ย. 62, 1000 พล.ต. ศักดา คล้ำมีศรี ผบ. มทบ.25 เป็นประธานในพิธีรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 จำนวน 541 นาย โดยขอให้ทหารใหม่และญาติทหารใหม่ทุกท่านได้เชื่อมั่นในกองทัพบก และผู้บังคับบัญชาว่าจะดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ตลอดจนสิทธิต่างๆ ที่พึงจะได้รับ และพบปะทหารใหม่ ญาติทหารใหม่ พร้อมจัดรถครัวสนามทำการประกอบเลี้ยงให้แก่ญาติทหารใหม่ที่มาร่วมพิธี ณ สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน มทบ.25 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย