พิมพ์
รายละเอียด: | เผยแพร่เมื่อ: 31 ตุลาคม 2562

           เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562  เวลา  0949   มณฑลทหารบกที่ 25 ได้กระทำพิธี อำลาธงชัยเฉลิมพล และอำลาผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ของหน่วย ร้อยมณฑลทหารบกที่ 25  และ กองพันทหารราบ ที่ 3 กรมทหารราบที่ 23  ค่ายวีรวัฒน์โยธิน รวมจำนวน  296 นาย  ณ  บริเวณลานหน้าสโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  ในการนี้พลตรี  ศักดา  คล้ำมีศรี  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ได้มอบหมายให้พันเอก สาธิต เกิดโภค  รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทน ได้กล่าวให้โอวาทใจความตอนหนึ่งว่า ให้ทหารทุกนายจงภาคภูมิใจที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงของประเทศ ที่มีค่านิยมในการอุทิศตนเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ขอให้สำนึกและยึดถือปฏิบัติในคำสัตย์ปฏิญาณตลอดไป เพราะธงชัยเฉลิมพล ประกอบด้วยเส้นพระเจ้า พระยอดธง และพื้นธงพระมหามงกุฎ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหาร เป็นเครื่องนำความองอาจกล้าหาญและ เกียรติยศของทหารทั้งปวง โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา และนายทหาร นายสิบ ร่วมใน พิธีอย่างพร้อมเพียง