พิมพ์
รายละเอียด: | เผยแพร่เมื่อ: 29 ตุลาคม 2562

         เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ต.ค. 62 เวลา 1000-1200 พ.อ. จักริน จิตคติ เสธ.มทบ.25 เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วย หก.กยก.มทบ.25, ผบ.ร้อย.สห.มทบ.25 ผู้แทน ร้อย.มทบ.25, หน.ฝสส.มทบ.25 และ จนท.กยก.มทบ.25 เข้าร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการในการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ มีกำหนดเสด็จไปทรงเป็นประธานในการทอดผ้าพระกฐิน และ ทรงเททองหล่อพระพุทธเจ้า 5 พระองค์กับเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่สรวงในวันที่ 11 พ.ย. 62 เวลา 1600 ณ วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จว.ศ.ก. โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธาน ในการนี้ นายสืบ  ชื่นอารมณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองพระราชพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจพื้นที่และร่วมประชุมรวม 30 หน่วยงาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย