• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 พันเอกสาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ให้การต้อนรับ พลตรีวรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ กลุ่มที่ 3 ในโอกาสเดินทางมาตรวจความพร้อมและกำกับดูแลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อให้การฝึกทหารใหม่ของ ทภ.2 เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้การปฏิบัติในท่าพระราชทานถูกต้องตามรูปแบบการสาธิตของทหารกองประจำการต้นแบบ และเป็นไปตามนโยบายการฝึกของผู้บัญชาการทหารบก โดยทำการตรวจความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 25, หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 26, หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 และ หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 ณ สนามฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 

     ในการนี้ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมการในการรับทหารใหม่ การประกอบเลี้ยง, การจัดตั้ง ทก.ฝึกฯ และโรงนอนทหารใหม่ พร้อมกับให้คำแนะนำการปฏิบัติในครั้งนี้ด้วย