พิมพ์
รายละเอียด: | เผยแพร่เมื่อ: 24 ตุลาคม 2562

            วันพุธที่ 23 ต.ค. 62 เวลา 0930   พ.อ. ญาณพล  บุบผามาลา รักษาราชการ หก.กกร.มทบ.25 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.25 พร้อมด้วยกำลังพล ของ มทบ.25 ร่วมกับส่วนราชการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาทำความสะอาด เส้นทางรถไฟ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันปิยมหาราช) ณ บริเวณ สถานีรถไฟสุรินทร์ โดยมี นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันสำคัญแห่งบูรพามหากษัตริย์ ในราชวงศ์จักรีตลอดห้วงเดือนตุลาคมนี้ โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เป็นอย่างดี