• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

เมื่อ 26- 27 มิ.ย.62 เวลา 0950 – 1100 พ.อ.สาธิต  เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.25(2) ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ทำการฝึกอบรม “ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่ศูนย์การเรียนรู้ นฝ.นศท.มทบ.25  โดยมี พ.อ.ปองภพ  จงภักดี รอง เสธ.มทบ.25(2) และ พ.อ.อุทัย  แฝงกระโทก หก.กยก.มทบ.25 เป็นผู้ติดตาม ชึ่งในวันที่ 26 มิ.ย.62 เป็นการฝึกอบรมในขั้นการเรียนรู้ เป็นการสอนอบรม ในห้องเรียน 5 เรื่องๆ ละ 1 ชั่วโมง (1) ที่มาของศาสตร์พระราชา, 2) ศาสตร์ของพระ ราซา 13 ด้าน และวิธีแห่งศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา, 3) หลักการทรงงาน 23 ข้อ 4) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) เกษตรทฤษฎีใหม่ )   และขั้นตอนการปฏิบัติ   1)กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก 2)กิจกรรมสารชีวภาพไล่แมลง 3) กิจกรรมน้ำยาล้างจาน 4)กิจกรรมน้ำยาปรับผ้านุ่ม โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกำลังพลของหน่วย จำนวน 102 นาย (น.29 นาย และมี ส.73 นาย) และ นศท. จำนวน 70 นาย