• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

มณฑลทหารบกที่ 25 จัดพิธีมอบถังบรรจุน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.พลตรี พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 และผู้อำนวยการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 25  เป็นประธานในพิธีมอบถังบรรจุน้ำ ขนาด 1,500 ลิตร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ให้ชุมชนมีน้ำใช้สำรองในฤดูแล้งในปีต่อไป ตามโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง " ประจำปี 2562 ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจ กับส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่ให้ความสำคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ ด้วยดีเสมอมา ถังน้ำเหล่านี้จะถูกจัดส่งให้กับชุมชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้สำหรับบรรจุน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนต่างๆ  ต่อไป