• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

เมื่อ 4 มิ.ย.62 เวลา 1430 ชป.ศูนย์ฯ อีสานใต้ จว.ส.ร. โดย พ.ท.เจตนิพิฐ สมบูรณ์วัฒนา ผบ.นฝ.นศท.มทบ.25/หน.ชป.ศูนย์ฯ อีสานใต้ จว.ส.ร. เข้ารับโล่เกียรติคุณ "บุคคลและองค์กรสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ ในงานมหกรรมตลาดนัดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สังคมไทยไร้ความรุนแรง โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการมอบรางวัล ณ ลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จว.ศ.ก.