• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พันเอก สาธิต  เกิดโภค  รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕ (๒) เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕ นำกำลังพลร่วมกิจกรรมฟื้นฟูแหล่งน้ำ คู คลอง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้วยทับพล บ้านจะแกโกน ตำบลท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายประภัสสร์  มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน  มีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรของหน่วยงานราชการและส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ผลการปฏิบัติทำให้คูคลองใสสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ประชาชนในพื้นที่มีจิตสาธารณะ ตระหนักในการรักษาสภาพแวดล้อม