• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

                        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 0930 พันเอก สาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันสาวไหม ประกวดผ้าไหมตรานกยูง พระราชทาน ณ ศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติ ฯ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายฉลาด แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าประกวดและแข่งขันสาวไหม จำนวน 30 ทีม แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา 5 ทีม ระดับมัธยมศึกษา 5 ทีม และบุคคลทั่วไป 20 ทีม ในการนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ร่วมพิธีดังกล่าว เป็นจำนวนมาก ซึ่ง หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 25 ได้ให้การ สนับสนุนวงดนตรี เพื่อสร้างบรรยากาศความ สนุกสนาน ความบันเทิง ในงานดังกล่าวอีกด้วย