• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

          จังหวัดสุรินทร์; รอง ผอ.รมน. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 5 / 2562 มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม มี ผวจ.เป็นประธาน ในโอกาสนี้ กอ.รมน. ได้นำเสนอคุณูปการของ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่มีต่อประเทศไทยและชาวสุรินทร์ ในสมัยตั้งแต่ยุคการแผ่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ โดยการใช้ยุทธศาสตร์”การเมืองนำการทหาร” และ นโยบาย 66/23, การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการสู้รบอย่างรุนแรงต่อเนื่องของประเทศเพื่อนบ้าน และการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ พล.อ.เปรม ฯ กว่า 34 ปี หมื่นกว่าทุนวงเงินกว่า 133 ล้านบาทให้กับนักเรียนนักศึกษาในภาค ตอ./น