• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผบ.มทบ.25 ประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวนที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 18 นาย ณ บก.มทบ.25 และตอนท้ายได้ให้โอวาท ให้ทุกนายยึดถือน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต" ...ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญช่วยกันสร้างสรรผลงานเพื่อชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปครับ...