• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.

    พันเอก จักริน  จิตคติ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ตรวจความพร้อม กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 25 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับฤดูฝนที่ย่างเข้ามา ประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวน จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ห้วงวันที่ 21 - 26 พฤษภาคม 2562 ภาคอีสาน จะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่ง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 25 มีความพร้อมและสามารถ เข้าให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยได้ทันที เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้น