พิมพ์
รายละเอียด: | เผยแพร่เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2560

       

             วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ย.60 เวลา 09.30 น. พันเอก สาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560/61 ณ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด โดยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ตลอดจนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนด้านต่างๆ แก่สมาชิกสมาคมชาวไร่อ้อยต่อไปในการนี้ นาย อรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสมาคมชาวไร่อ้อยร่วมงานกว่าหนึ่งหมื่นราย