• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

ผบ.มทบ.25 เป็นประธานในพิธี ปิดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "เยาวชนคนดีมีคุณธรรม น้อมนำคำสอนพ่อ" ประจำปี 2562