• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562, 0700 พันเอก ศักดา คล้ำมีศรี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เข้าร่วมโครงการสภากาแฟ จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ โครงการชลประทานสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นาย ประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฯ มีหัวหน้าส่วนราชการร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงเป็นจำนวนมาก การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้พบปะหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ ในครั้งนี้หน่วยงานสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม และ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดงาน