• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 63 เวลา 1000 พ.อ.สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.25/รอง ผอ.ศบภ.มทบ.25 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.25

ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ จัดกำลังพล/ยุทโธปกรณ์ สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

อย่างยั่งยืนและร่วมตรวจความพร้อมและปล่อยขบวนรถชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีจิตอาสาพระราชทานจำนวน 500 คน

ยานพาหนะจำนวน 80 คัน เพื่อเตรียมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ อ.เมืองจันทร์และอ.ไพรบึง จว.ศ.ก.

โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศ.ก.เป็นประธาน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

เมื่อ 7 ก.พ. 63,13.30
พ.อ.สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.25 (1) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.25

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ปี2563

ณ สโมสรค่ายวีรวัตน์โยธิน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน

ในการขนส่งน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล

และทุรกันดาร ที่หน่วยงานอื่นไม่สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือได้และในวันนี้

หน่วยได้รับรายงานจากโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ซึ่งได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาภัยแล้ง

ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และหน่วยได้ปล่อยขบวนรถรถบรรทุกน้ำจำนวน 3 คัน 16,000 ลิตร

นำไปช่วยเหลือแจกจ่ายเพื่อบรรเทาภัยแล้ง โดยได้ร่วมมือจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์

การประปาส่วนภูมิภาค จว.ส.ร.,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จว.ส.ร.,กรมทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์

และ อบต.นอกเมือง อ.เมือง จว.ส.ร.ซึ่งทำให้คณะครูและนักเรียนในพื้นที่มีความพึงพอใจและประทับใจอย่างมาก

                เมื่อวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 พลตรี ศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อ เจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงาน การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เวลา 0900-1200

พันเอก สาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25

เป็นผู้แทนหน่วย ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ที่มอบหมายให้หน่วยทหารรับผิดชอบตรวจเยี่ยมในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ ประกอบด้วย


- จุดตรวจสี่แยกเลี่ยงเมืองคอโค ถนนสุรินทร์-บุรีรัมย์ (กม.5)
- จุดตรวจแยกวนอุทยานพนมสวาย ถนนสุรินทร์-ปราสาท (กม.14)
- จุดตรวจสี่แยกบ้านโคกกระจาย ถนนสุรินทร์-สังขะ (กม.10)
- จุดบริการประชาชนตู้ยามบ้านน้อย ถนนสุรินทร์-ศีขรภูมิ (กม.10)
- จุดตรวจหน้า อบต.เพี้ยราม ถนนสุรินทร์-เมืองลิง (กม.23)
- จุดบริการประชาชนหน้าค่ายวีรวัฒน์โยธิน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์


ผลการตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปกครอง สาธารณสุข อาสาสมัคร

และประชาชนจิตอาสา มีความพร้อมในป้องกัน ลดอุบัติเหตุรวมทั้งบริการ

และช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อ 27 ธ.ค.62 เวลา 0849 พล.ต.ศักดา คล้ำมีศรี ผบ.มทบ.25

ได้พบปะกำลังพล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

พร้อมกับได้มอบของขวัญปีใหม่ เป็นเสื้อกีฬา ทภ.2 ถุงผ้า

และเครื่องอุปโภคให้กับกำลังพลของหน่วย

รวมทั้งได้กล่าวอวยพรให้กับกำลังพลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่