พันเอก ศักดา คล้ำมีศรี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมพิธีฉลองครบรอบ 68 ปี สถาปนาโรงพยาบาลสุรินทร์ ณ ห้องประชุมกุญชรศุภศรี ชั้น 9 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย และร่วมถวายปัจจัยสมทบทุนกองผ้าป่า เพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมี นาย ประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ รวมทั้งข้าราชการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี จำนวนประมาณ 200 คน

 พันเอก สาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

“ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 

ผบ.มทบ.25 เป็นประธานในพิธี ปิดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "เยาวชนคนดีมีคุณธรรม น้อมนำคำสอนพ่อ" ประจำปี 2562

 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562, 0700 พันเอก ศักดา คล้ำมีศรี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เข้าร่วมโครงการสภากาแฟ จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ โครงการชลประทานสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นาย ประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฯ มีหัวหน้าส่วนราชการร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงเป็นจำนวนมาก การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้พบปะหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ ในครั้งนี้หน่วยงานสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม และ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดงาน

เมื่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 1800 พันเอก สาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมกิจกรรมเปิดงาน เทศกาลนุ่งผ้าไหม ใส่ประเกือม เรือมกันตรึม ประจำปี 2562 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเขวาสินรินทร์ โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ในงานมีการจัดนิทรรศการ และ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมและเครื่องเงิน พร้อมทั้ง มีขบวนแห่วัฒนธรรมพื้นบ้าน และการแสดงกันตรึมศิลปะพื้นบ้านอีสานใต้บนเวทีกลาง ซึ่งเป็นงานประเพณีที่จัดติดต่อกันมายาวนานหลายปี มีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก