• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

                                                                                                                                              เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๒ เวลา  ๑๘๒๐-๑๘๔๕ พ.อ.อุทัย แฝงกระโทก หก.กยก.มทบ.๒๕,พ.ท.ที เพิ่มผล ผบ.ร.๒๓ พัน.๓/ผบ.ร้อย.รส.ร.๒๓ พัน.๓ พร้อมด้วย พ.ต.อ.คารม บุญสด ผกก.สภ.ปราสาท,พ.ต.ต.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย.ตชด.๒๑๗,นายสำราญ สารจันทร์ ปลัดอำเภอปราสาทฝ่ายความมั่นคง,จ.ส.อ.ฉัตรชัย ฟองจันทึก หน.ชป.รส.อ.ปราสาทและจนท.ปฏิบัติงานจำนวน ๓๐ นายประจำตู้ยามนิคมปราสาท อ.ปราสาท จว.ส.ร.ให้การต้อนรับ พ.อ.วรเชษย์ ชวนะนรเศรษฐ์ รอง เสธ.ทภ.๒ (๑) ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจด้านความมั่นคงและมอบสิ่งของบำรุงขวัญและมอบนโยบายให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจตู้ยามนิคมปราสาท ต.ปรือ อ.ปราสาท จว.ส.ร.

มณฑลทหารบกที่ 25 จัดพิธีมอบถังบรรจุน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.พลตรี พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 และผู้อำนวยการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 25  เป็นประธานในพิธีมอบถังบรรจุน้ำ ขนาด 1,500 ลิตร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ให้ชุมชนมีน้ำใช้สำรองในฤดูแล้งในปีต่อไป ตามโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง " ประจำปี 2562 ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจ กับส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่ให้ความสำคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ ด้วยดีเสมอมา ถังน้ำเหล่านี้จะถูกจัดส่งให้กับชุมชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้สำหรับบรรจุน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนต่างๆ  ต่อไป

เมื่อ 4 มิ.ย.62 เวลา 1430 ชป.ศูนย์ฯ อีสานใต้ จว.ส.ร. โดย พ.ท.เจตนิพิฐ สมบูรณ์วัฒนา ผบ.นฝ.นศท.มทบ.25/หน.ชป.ศูนย์ฯ อีสานใต้ จว.ส.ร. เข้ารับโล่เกียรติคุณ "บุคคลและองค์กรสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ ในงานมหกรรมตลาดนัดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สังคมไทยไร้ความรุนแรง โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการมอบรางวัล ณ ลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จว.ศ.ก.

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พันเอก สาธิต  เกิดโภค  รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕ (๒) เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕ นำกำลังพลร่วมกิจกรรมฟื้นฟูแหล่งน้ำ คู คลอง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้วยทับพล บ้านจะแกโกน ตำบลท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายประภัสสร์  มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน  มีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรของหน่วยงานราชการและส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ผลการปฏิบัติทำให้คูคลองใสสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ประชาชนในพื้นที่มีจิตสาธารณะ ตระหนักในการรักษาสภาพแวดล้อม

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ มิ.ย.๖๒  หน่วยฝึกทหารใหม่ จัดให้มี สัปดาห์ญาติเยียมทหารใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้น้องทหารใหม่  ในการนี้ ร้อย.มทบ.๒๕ จัด จนท. ศูนย์เรียนรู้บรรยายให้ความรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับญาติทหารใหม่ ดังนี้

    - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ ๙

    - ปุ๋ยสูตรพระราชทานของสมเสด็จพระเทพฯ

    - ตารางปลูกพืชให้สัมพันธ์กับเวลาเพื่อให้ได้ราคาผลผลิตสูง

    - น้ำส้มควันไม้ วิธีการผลิต และการใช้ประโยชน์

    - จำหน่ายผลผลิต และสินค้าราคาถูกของศูนย์เรียนรู้

ญาติทหารใหม่ให้ความสนใจ และชื่นชมการปฏิบัติเป็นอย่างดี

การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย