• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

     

                  เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. พลตรี พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25/ผู้อำนวยการ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยจังหวัดสุรินทร์ เฝ้ารับเสด็จ และถวายความปลอดภัย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในโอกาสเสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในวาระครบรอบ 60 ปี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์, อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3 , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จและถวายรายงาน พร้อมด้วยภริยาผู้ถวายรายงาน ถวายมาลัยกร ในการนี้ มีประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกฯ ตลอดจนชาวอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

    กองอำนวยการร่วมฯ นี้มี พันเอก สาธิต  เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25/รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย ประจำพื้นที่ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ เป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชา และอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติสูงสุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ทั่วไปปกติ ภาพประกอบกิจกรรม

                     เมื่อวันเสาร์ที่  11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00น พันเอก สาธิต  เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 /รองผู้อำนวยการถวายความปลอดภัย ประจำพื้นที่  กองอำนวยการร่วม ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร บ้านระไซร์ หมู่ที่ 5 ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้ พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ และผู้ถวายมาลัยข้อพระกร ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงมาปฏิบัติพระกรณียกิจ ฝึกซ้อมเกี่ยวข้าว ที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร บ้านระไซร์ฯ ในโอกาส เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2560 การรับเสด็จฯ และถวายความปลอดภัย เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ภาพประกอบกิจกรรม