• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

มณฑลทหารบกที่ 25 กระทำพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ  มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 นั้นมณฑลทหารบกที่ 25 จึงกระทำพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ขึ้น ระหว่าง พลตรี พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 (อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ท่านเดิม) กับ พลตรี  ศักดา  คล้ำมีศรี  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 (ท่านใหม่)

 

 

 

เมื่อ 26- 27 มิ.ย.62 เวลา 0950 – 1100 พ.อ.สาธิต  เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.25(2) ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ทำการฝึกอบรม “ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่ศูนย์การเรียนรู้ นฝ.นศท.มทบ.25  โดยมี พ.อ.ปองภพ  จงภักดี รอง เสธ.มทบ.25(2) และ พ.อ.อุทัย  แฝงกระโทก หก.กยก.มทบ.25 เป็นผู้ติดตาม ชึ่งในวันที่ 26 มิ.ย.62 เป็นการฝึกอบรมในขั้นการเรียนรู้ เป็นการสอนอบรม ในห้องเรียน 5 เรื่องๆ ละ 1 ชั่วโมง (1) ที่มาของศาสตร์พระราชา, 2) ศาสตร์ของพระ ราซา 13 ด้าน และวิธีแห่งศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา, 3) หลักการทรงงาน 23 ข้อ 4) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) เกษตรทฤษฎีใหม่ )   และขั้นตอนการปฏิบัติ   1)กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก 2)กิจกรรมสารชีวภาพไล่แมลง 3) กิจกรรมน้ำยาล้างจาน 4)กิจกรรมน้ำยาปรับผ้านุ่ม โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกำลังพลของหน่วย จำนวน 102 นาย (น.29 นาย และมี ส.73 นาย) และ นศท. จำนวน 70 นาย

                                                                                                                                              เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๒ เวลา  ๑๘๒๐-๑๘๔๕ พ.อ.อุทัย แฝงกระโทก หก.กยก.มทบ.๒๕,พ.ท.ที เพิ่มผล ผบ.ร.๒๓ พัน.๓/ผบ.ร้อย.รส.ร.๒๓ พัน.๓ พร้อมด้วย พ.ต.อ.คารม บุญสด ผกก.สภ.ปราสาท,พ.ต.ต.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย.ตชด.๒๑๗,นายสำราญ สารจันทร์ ปลัดอำเภอปราสาทฝ่ายความมั่นคง,จ.ส.อ.ฉัตรชัย ฟองจันทึก หน.ชป.รส.อ.ปราสาทและจนท.ปฏิบัติงานจำนวน ๓๐ นายประจำตู้ยามนิคมปราสาท อ.ปราสาท จว.ส.ร.ให้การต้อนรับ พ.อ.วรเชษย์ ชวนะนรเศรษฐ์ รอง เสธ.ทภ.๒ (๑) ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจด้านความมั่นคงและมอบสิ่งของบำรุงขวัญและมอบนโยบายให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจตู้ยามนิคมปราสาท ต.ปรือ อ.ปราสาท จว.ส.ร.

มณฑลทหารบกที่ 25 จัดพิธีมอบถังบรรจุน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.พลตรี พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 และผู้อำนวยการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 25  เป็นประธานในพิธีมอบถังบรรจุน้ำ ขนาด 1,500 ลิตร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ให้ชุมชนมีน้ำใช้สำรองในฤดูแล้งในปีต่อไป ตามโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง " ประจำปี 2562 ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจ กับส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่ให้ความสำคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ ด้วยดีเสมอมา ถังน้ำเหล่านี้จะถูกจัดส่งให้กับชุมชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้สำหรับบรรจุน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนต่างๆ  ต่อไป

เมื่อ 4 มิ.ย.62 เวลา 1430 ชป.ศูนย์ฯ อีสานใต้ จว.ส.ร. โดย พ.ท.เจตนิพิฐ สมบูรณ์วัฒนา ผบ.นฝ.นศท.มทบ.25/หน.ชป.ศูนย์ฯ อีสานใต้ จว.ส.ร. เข้ารับโล่เกียรติคุณ "บุคคลและองค์กรสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ ในงานมหกรรมตลาดนัดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สังคมไทยไร้ความรุนแรง โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการมอบรางวัล ณ ลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จว.ศ.ก.