• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ มิ.ย.๖๒  หน่วยฝึกทหารใหม่ จัดให้มี สัปดาห์ญาติเยียมทหารใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้น้องทหารใหม่  ในการนี้ ร้อย.มทบ.๒๕ จัด จนท. ศูนย์เรียนรู้บรรยายให้ความรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับญาติทหารใหม่ ดังนี้

    - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ ๙

    - ปุ๋ยสูตรพระราชทานของสมเสด็จพระเทพฯ

    - ตารางปลูกพืชให้สัมพันธ์กับเวลาเพื่อให้ได้ราคาผลผลิตสูง

    - น้ำส้มควันไม้ วิธีการผลิต และการใช้ประโยชน์

    - จำหน่ายผลผลิต และสินค้าราคาถูกของศูนย์เรียนรู้

ญาติทหารใหม่ให้ความสนใจ และชื่นชมการปฏิบัติเป็นอย่างดี

การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ วันศุกร์ที่ ๓๑ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.อ.ชรินทร์ จ้อยสองสี หัวหน้าคณะทำงานด้านกำลังพลกองทับบกพร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ฯ และโครงการทหารพันธุ์ดี ของ มทบ.๒๕โดยมี พล.ต. พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์  ผบ.มทบ.๒๕ พร้อมด้วยคณะนายทหารให้การต้อนรับ ในโอกาสการเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการด้านอุดมการณ์ทหาร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒

 

เมื่อ 30 พ.ค.62,1030 พ.อ.สุดใจ แพงพรมมา หน.ฝ.สรรพกำลัง มทบ.25 เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาล ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จว.ส ร. โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผวจ.ส.ร.เป็นประธานในพิธี โดยมี สด.อ.ท่าตูม,ชุด ชป.ร้อย.ร.ส. และ หน.ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาจิตอาสา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

                        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 0930 พันเอก สาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันสาวไหม ประกวดผ้าไหมตรานกยูง พระราชทาน ณ ศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติ ฯ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายฉลาด แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าประกวดและแข่งขันสาวไหม จำนวน 30 ทีม แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา 5 ทีม ระดับมัธยมศึกษา 5 ทีม และบุคคลทั่วไป 20 ทีม ในการนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ร่วมพิธีดังกล่าว เป็นจำนวนมาก ซึ่ง หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 25 ได้ให้การ สนับสนุนวงดนตรี เพื่อสร้างบรรยากาศความ สนุกสนาน ความบันเทิง ในงานดังกล่าวอีกด้วย

 

                   มณฑลทหารบกที่ 25 จัดพิธีปล่อยตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

คลิปวิดิโอ