• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

เมื่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 1800 พันเอก สาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมกิจกรรมเปิดงาน เทศกาลนุ่งผ้าไหม ใส่ประเกือม เรือมกันตรึม ประจำปี 2562 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเขวาสินรินทร์ โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ในงานมีการจัดนิทรรศการ และ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมและเครื่องเงิน พร้อมทั้ง มีขบวนแห่วัฒนธรรมพื้นบ้าน และการแสดงกันตรึมศิลปะพื้นบ้านอีสานใต้บนเวทีกลาง ซึ่งเป็นงานประเพณีที่จัดติดต่อกันมายาวนานหลายปี มีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมทหารกองหนุนจังหวัดสุรินทร์ ณ สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมืองสุรินทร์ จว.ส.ร. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ภาพประกอบกิจกรรม

เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต.พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผบ.มทบ.๒๕ มอบให้ พ.อ.สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.๒๕ (๒) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย “ กิจกรรมชุมนุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย ศส.ปชต. รุ่นที่ ๓ “ ณ ห้องลุมพินีแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท อ.เมืองฯ จว.ส.ร.  ภาพประกอบกิจกรรม

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.
คุณวิชุดา อาจฤทธิรงค์ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 25 เข้าร่วมตอนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านรุน อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยมี ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธา เป็นประธานคณะฯ ตรวจเยี่ยม  ภาพประกอบกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.
พันเอกศักดา คล้ำมีศรี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายประวัติศาตชาติไทย และ บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุรินทร์ ณ ค่ายฝึกมวลชนสัมพันธ์ กองกำลังสุรนารี จังหวัดสุรินทร์  ภาพกิจกรรม