• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

                       เมื่อ 22 ต.ค. 62 เวลา 1400 - 1600 พ.อ.สาธิต  เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.25(1) พร้อมด้วย หก.กยก.มทบ.25 และ รอง.หก.กยก.มทบ.25 เดินทางตรวจความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.25  ในการเตรียมการรับตรวจ "การตรวจความพร้อมและกำกับดูแลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62" จากคณะทำงานฯ กลุ่มที่3 จาก ทภ.2 โดยมี เสธ.ทภ.2 เป็นหัวหน้าคณะ โดยได้ทำการตรวจความพร้อมในเรื่อง การปฏิบัติตามคู่มือการฝึกพระราชทาน (การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และ การฝึกบุคคลท่าอาวุธ) ณ สนามฝึกและห้องอบรมหน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.25 โดยมี ผบ.หน่วยฝึกทหารใหม่ฯ และ ผู้ฝึกฯ ให้การต้อนรับ ในการนี้ รอง ผบ.มทบ.25(2) ได้ให้คำแนะนำให้แก่ ผู้ฝึก, ผช.ผู้ฝึก, ครูนายสิบ และ ครูทหารใหม่ ให้ปฏิบัติตามคู่มือการฝึกพระราชทาน, การปฏิบัติท่าพระราชทานทหารกองประจำการต้นแบบ ทบ.  ให้มีความถูกต้องตามแบบฝึก และมีความแข็งแรง พร้อมเพรียง พร้อมกับเน้นย้ำการปฏิบัติใน 3 เรื่อง คือ 

1. การฝึกต้องได้มาตรฐานตามแบบฝึก

2. ผู้ฝึกทหารใหม่ ต้องกำกับดูแลไม่ให้มีการแอบลงโทษทหารใหม่ และอย่าลงโทษด้วยการให้ออกกำลังกายที่เรียกกันว่า “การซ่อม” เพราะ “การซ่อม” นั้นเกิดขึ้นตามอำเภอใจของครูฝึกไม่ช่วยให้ผู้รับการฝึกมีสมรรถภาพร่างกายที่ดีขึ้น ผู้ใดฝ่าฝืนจะลงโทษเด็ดขาด   

3. ควรดูแลคุณภาพชีวิตของทหารใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายของ ทบ. 

 เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ ต.ค. ๖๒, ๑๓๓๙พล.ต.ศักดา คล้ำมีศรี ผบ.มทบ.๒๕ พร้อมคณะนายทหาร ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดฉัตรอุโบสถ และพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าพลาญเพชร ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จว.ศ.ก. โดยมี พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร มทภ.๒ เป็นประธาน มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและกัมพูชาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรีย

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 1500 พลตรี ศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (หมวก ผ้าพันคอ และบัตรปะชาชนจิตอาสา) ณ สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วยกำลังพลของหน่วย มทบ.25, กก.ตชด.21, นพค.54 และ ร.23 พัน.3 จำนวน 371 นาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมี จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

               เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 1240 พันเอก จักริน  จิตคติ เสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานพิธีปิดการสอนอบรมวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับครูฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 25, ครูฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23, ครูฝึกหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 25 และ นักศึกษาวิชาทหาร รวมทั้งสิ้น 215 นาย โดยมีวิทยากรจิตอาสา 904 วปร. และวิทยากรผู้ให้ความรู้ การฝึกอบรมจิตอาสา 904 วปร. หลักสูตรพื้นฐาน และหลักสูตรหลักประจำของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่ห้วงวันที่ 12 - 15 ตุลาคม 2562 รวมจำนวน 4 วัน ณ ห้องอบรมสโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

 วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 0830 พลตรี ศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานพิธีเปิดการสอนอบรมวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับครูฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 25, ครูฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23,

ครูฝึกหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 25 และ นักศึกษาวิชาทหาร รวมทั้งสิ้น 215 นาย

 

ให้ตระหนักสำนึกรู้บุญคุณพระมหากษัตริย์ ความเป็นมาของชาติ วินัย หน้าที่ของพลเมืองที่ดีของชาติ เพื่อทำหน้าที่ครูผู้สอนในการฝึกทหารใหม่

การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ตามนโยบายการฝึกของกองทัพบก

 

โดยมีวิทยากรจิตอาสา 904 วปร. และวิทยากรผู้ให้ความรู้ การฝึกอบรมจิตอาสา 904 วปร. หลักสูตรพื้นฐาน

และหลักสูตรหลักประจำของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ในห้วงวันที่ 12 - 15 ตุลาคม 2562

รวมจำนวน 4 วัน ณ ห้องอบรมสโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน  อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์