• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

         เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ต.ค. 2562 เวลา 0830 พลตรี ศักดา คล้ำมีศรี ผบ.มทบ.25 ให้การต้อนรับ พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มทบ.25 และ ร.23 พัน 3 เตรียมจัดตั้ง โครงการทหารพันธุ์ดี ในค่ายวีรวัฒน์โยธิน เพื่อเตรียม การรับเสด็จพระราชดำเนิน เพื่อส่งตรวจการดำเนินการ โครงการของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสต่อไป  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 พันเอกสาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ให้การต้อนรับ พลตรีวรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ กลุ่มที่ 3 ในโอกาสเดินทางมาตรวจความพร้อมและกำกับดูแลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อให้การฝึกทหารใหม่ของ ทภ.2 เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้การปฏิบัติในท่าพระราชทานถูกต้องตามรูปแบบการสาธิตของทหารกองประจำการต้นแบบ และเป็นไปตามนโยบายการฝึกของผู้บัญชาการทหารบก โดยทำการตรวจความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 25, หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 26, หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 และ หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 ณ สนามฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 

     ในการนี้ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมการในการรับทหารใหม่ การประกอบเลี้ยง, การจัดตั้ง ทก.ฝึกฯ และโรงนอนทหารใหม่ พร้อมกับให้คำแนะนำการปฏิบัติในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

            เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ต.ค.๖๒, ๑๘๓๐ 

พ.อ.สาธิต  เกิดโภค  รอง ผบ.มทบ.๒๕ (๑)  เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.๒๕  พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ  ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายไกรสร  กองฉลาด  ผวจ.ส.ร. เป็นประธานในพิธี  มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาจำนวนมากเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

            วันพุธที่ 23 ต.ค. 62 เวลา 0930   พ.อ. ญาณพล  บุบผามาลา รักษาราชการ หก.กกร.มทบ.25 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.25 พร้อมด้วยกำลังพล ของ มทบ.25 ร่วมกับส่วนราชการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาทำความสะอาด เส้นทางรถไฟ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันปิยมหาราช) ณ บริเวณ สถานีรถไฟสุรินทร์ โดยมี นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันสำคัญแห่งบูรพามหากษัตริย์ ในราชวงศ์จักรีตลอดห้วงเดือนตุลาคมนี้ โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เป็นอย่างดี

 

           วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 06.00น. พลตรี ศักดาคล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร, พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม, เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพิธีหน้าศาลากลาง จว.ส.ร. โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน